Bio

Soraya Ruijg is cultureel antropoloog en is momenteel werkzaam als subsidieco√∂rdinator bij het Fonds Podiumkunsten. In 2018 heeft Soraya antropologisch onderzoek gedaan naar de identiteitsvorming en de infrastructuur van de ‘Urban Scene’ in verhouding tot de mainstream culturele sector in Den Haag. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Soraya het event “The Struggle is Real” georganiseerd in t’ Paard te Den Haag. Het doel van deze avond was om artiesten van de ‘Urban Scene’ een stem te geven, de onderlinge band tussen de artiesten te versterken en de kloof te verkleinen met de mainstream culturele sector. Omdat het onderzoek van Soraya heeft uitgewezen dat er nauwelijks sprake is van een samenwerking tussen de ‘Urban Scene’ en de fondsenwereld, is het haar doel om door middel van kennisdeling de fondsenwereld en de Urban Scene met elkaar te verbinden

Where can you find me?